Zařízení iOS používající konektor Lightning
Zařízení se systémem Android